α-Glucosidase Activity Assay Kit I

A simple, fast and sensitive colorimetric assay to measure α-Glucosidase activity in biological samples.

α-Glucosidase Activity Assay Kit I
PK-CA577-K690
  100 assays
$ 605.00

Selected product

α-Glucosidase Activity Assay Kit I

Add to cart to purchase or to request a quote